Gravkart

Gravkart kan hjelpe deg å visualisere gravplassen og se detaljene så klart som mulig. Dette kan hjelpe deg i å finne ut hvordan gravplassen er sammensatt og bedre finne ut hvor viktige plasseringer ligger.

Vi kan tilby flere tjenester innen fotografering av din kirkegård.

Digitale Gravkart

Digitalisering av nye og gamle gravplasser i henhold til den nye SOSI-standarden. Alle gravplasser, gravfelt, graver og fastmerker merkes riktig med egen ID og stadfestes med koordinater. Disse kan brukes i Ecclesia, Gravlund eller lignende.

Ortofoto

Vi kan levere høyoppløselige ortofoto fra hele gravplassen. Dette kan brukes som bakgrunnskart, til bruk på informasjonstavler eller brukes i Ecclesia og Gravlund.

Oversiktskart

Om man ønsker et enklere oversiktskart over gravplassen kan vi lage digitale kart som viser gravfelt, grusveier, bygninger, servicepunkt, benker og lignende. Et slikt oversiktskart vil kunne gi besøkende en enkel oversikt over området og kan brukes på informasjonstavler eller i Ecclesia og Gravlund.

Foto / Film

Ved hjelp av drone kan vi fotografere eller filme kirkebygg og lignende slik dere ønsker. Dette kan være stillbilder, 360°-foto, film fra området eller lignende.

 

Utfører: Håvard Mjøen
Fagområde: www.varicon.no/drone/
Telefon?
Prisantydning..?