VARICON – KHMS

Silje har mastergrad i kjemi og har bakgrunn fra blant annet Statoil, der hun jobbet med CO2-utslipp til luft og andre miljøoppgaver. Silje har også kompetanse innen arbeid med kvalitet- og HMS systemer.

Innenfor feltet KHMS kan Varicon tilby følgende tjenester:

 • Søknad om og oppfølging av utslippstillatelser
 • Rapportering av miljø- og CO2-regnskap
 • KHMS internrevisjon hos kunder
 • Kvalitetsarbeid
 • Revisjon på ISO 9001
 • Miljøfyrtårn for kunder
 • Kartlegging av krav (lovkrav og kundekrav)
 • Rutiner for avviksbehandling
 • Gjennomføre samsvarsvurderinger
 • Vernerunder og interne revisjoner
 • Ledelsens gjennomgåelse av HMS-systemet.
 • Kartlegging av utslipp
 • HMS-dokumentering
 • Kvalitetssikring av arbeid i bedriften
 • Kartlegging av farer og risiko på bedriften
 • Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1
 • Byggavfall og avfallsplaner for eksisterenende bygg, nybygg, rivning og rehabilitering.

Silje Fatnes Skaarer

Fagleder KHMS
+47 997 35 579
silje@varicon.no