VARICON – INTERIØRARKITEKTUR

Varicons ingeniør og interiørarkitekt Margrete A. Hodne tilbyr planløsning- og designtjenester for både private og offentlige miljø, innenfor både nybygg, tilbygg og rehabilitering. Målsettingen er alltid å skape vakre og funsjonelle rom som overgår kundens forventninger.

Gjennom en velprøvd og strategisk prosess, følges kunden opp fra idéfase til ferdigstilling. Kunden vil oppleve en tett oppfølging fra prosjektets start, og det legges stor vekt på å få forståelse av kundens behov og ønsker. Det gjøres grundige befaringer og oppmålinger, og skisser og planer blir implementert i arbeidstegninger. Om ønskelig, kan vi også bistå i kontakt med håndverkere.

Innenfor feltet interiørarkitektur kan Varicon tilby følgende tjenester:

  • Behovsanalyse
  • Konsept
  • Oppmålinger
  • Plantegning, snitt og oppriss
  • Skisser/visualisering
  • Beskrivelser og spesialløsninger
  • Belysningsplan
  • Møbleringsplan

Margrete A. Hodne

Fagleder Interiørarkitektur
+47 986 80 499
margrete@varicon.no