Fra 1. januar 2019 ble det krav om at alle nye gravplasser og utvidelser skal være digitale etter SOSI-standarden. I tillegg er det mange som ønsker å benytte seg digitale arbeidsverktøy for forvaltning av gravferd og gravplasser. Vi leverer en rekke tjenester for digitalisering og visualisering av gravplasser og kirkebygg, og tar på oss oppdrag i hele Norge.

Digitalt gravkart

Digitale gravkart

Vi digitaliserer nye og gamle gravkart iht. den nye SOSI-standarden. Alle gravplasser, gravfelt, graver og fastmerker merkes riktig med egen ID og stadfestes med koordinater. Disse kan brukes i Ecclesia, Gravlund eller lignende.

Oversiktskart

Oversiktskart

Om man ønsker et oversiktskart over gravplassen kan vi lage digitale kart som viser gravfelt, grusveier, bygninger, servicepunkt, benker og lignende. Et slikt oversiktskart vil kunne gi besøkende en enkel oversikt over området og kan brukes på informasjonstavler eller i Ecclesia og Gravlund.

Ortofoto gravlund

Ortofoto

Vi kan levere høyoppløselige ortofoto fra hele gravplassen. Dette kan brukes som bakgrunnskart, planlegging av utvidelser, til bruk på informasjonstavler eller brukes i Ecclesia og Gravlund.

Foto / film

Ved hjelp av drone kan vi fotografere eller filme gravlunden, kirkebygg og lignende slik dere ønsker. Dette kan være stillbilder, 360°-foto, film fra området eller lignende.

Kontakt

Håvard Mjøen

Telefon: 959 32 139

Mail: havard@varicon.no