VARICON – GEOLOGI

Føre var-prinsippet er mer aktuelt enn noen gang. Klimaet forandrer seg, og på Vestlandet er det forventet et våtere og røffere klima i årene som kommer. Dette er med på å gjøre det viktigere å være proaktiv med tanke på skredfare, både der folk ferdes og der det skal bygges nytt.

Innenfor feltet geologi kan Varicon tilby følgende tjenester:

  • Stabilitetsvurderinger
  • Skredfarevurderinger
  • Kartlegging av fast fjell
  • Sprenging og sikring

Skjalg L. Bakken

Fagleder Geologi
+47 952 80 132
skjalg@varicon.no