VARICON – ENGINEERING

Innenfor feltet engineering tilbyr Varicon flere ulike tjenester – i alle prosjektets faser. Vi har kompetanse innen feltene stålkonstruksjon, maskinkonstruksjon, rørkonstruksjoner og sveiseteknologi, og har mange års erfaring innen en mengde typer stålkonstruksjon. Vi bistår i idéutvikling og design, styrkeberegning, og kan også produsere 3D-modeller og 2D fabrikasjonstegninger.

Varicons ingeniør og daglig leder Ove N. Øye er IWT-sertifisert og sveiseinspektør i henhold til NS477.

Varicon skal stå for tett og god oppfølging både i prosjekt- og produksjonsfasen, og gjør befaringer både on- og offshore.

Innenfor feltet engineering kan Varicon tilby følgende tjenester:

  • Stålkonstruksjon
  • Maskinkonstruksjon
  • Løfteutstyr
  • Rørkonstruksjoner
  • Sveiseteknologi

Ove N. Øye

Kontaktperson
+47 907 89 188
ove@varicon.no

Bjørn Åge Lønseth

Ingeniør
+47 971 19 559
bjornage@varicon.no

Margrete A. Hodne

Ingeniør
+47 986 80 499
margrete@varicon.no