PRAKTISK ERFARING - FAGLIG TYNGDE

Godt forarbeid sikrer god økonomi, økt sikkerhet og bedre forutsigbarhet for et hvert prosjekt. Vi kombinerer vår faglige kunnskap med bred, praktisk erfaring innenfor blant annet platearbeid, sveis og mekaniske fag. Dermed er vi godt rustet til å finne løsninger som er optimale for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt.

VÅR KOMPETANSE

  • Stålkonstruksjon
  • Maskinkonstruksjon
  • Løfteutstyr
  • Rørkonstruksjon
  • Sveiseteknologi
  • IWT-sertifikat
  • Sveiseinspektør NS477
  • On- og offshore

KONTAKT