PRAKTISK ERFARING - FAGLIG TYNGDE

Godt forarbeid sikrer god økonomi, økt sikkerhet og bedre forutsigbarhet for et hvert prosjekt. Vi kombinerer vår faglige kunnskap med bred, praktisk erfaring innenfor blant annet platearbeid, sveis og mekaniske fag. Dermed er vi godt rustet til å finne løsninger som er optimale for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt.

VÅR KOMPETANSE

  • Stålkonstruksjon
  • Maskinkonstruksjon
  • Løfteutstyr
  • Rørkonstruksjon
  • Sveiseteknologi
  • IWT-sertifikat
  • Sveiseinspektør NS477
  • On- og offshore

FAGANSVARLIG

Ove begynte i arbeidslivet i ung alder og har jobbet mange år som platearbeider og sveiser i flere mekaniske bedrifter. Han har tatt videreutdannelse parallelt med arbeidet. Etter videreutdannelsen har han jobbet som ingeniør de siste 20 årene. Hos Varicon AS er Ove daglig leder, senioringeniør og fagleder for engineeringstjenester.

Utdanning

  • Prosjektledelse, Sveiseprosesser og utstyr, mekanikk og sveiseteknologi og beregninger ved Western Norway University
  • Teknisk fagskole, sveiseteknologi ved Høgskolen Stord/Haugesund

KONTAKT

Ove N. Øye

CEO og kontaktperson engineering

ove@varicon.no
(+47) 907 89 188